فایل مربوط به ترجمه کاتالوگ و توضیح دکمه های کنترل از راه دور فن می باشد

5,000 تومان

0 فروش
تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2019
تاریخ بروزرسانی : 29 ژانویه 2019

در این فایل کلیه توضیحات مربوط به دکمه های کنترل از راه دور ترجمه شده که برای سایر دستگاهها هم می تواند راهنمای بسیار خوبی باشد

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.