فایل مربوط به ترجمه کاتالوگ و توضیح دکمه های کنترل از راه دور فن می باشد

5,000 تومان

0 فروش
تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۳۹۷

در این فایل کلیه توضیحات مربوط به دکمه های کنترل از راه دور ترجمه شده که برای سایر دستگاهها هم می تواند راهنمای بسیار خوبی باشد

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.