برای همه ما پیش اومده که نیاز به ترجمه یک فایل ، کتاب، یا مقاله داشته باشیم و برای ترجمه اون یا باید زمان زیادی صرف کنیم یا باید هزینه زیادی بپردازیم.
اما چرا باید فایلی را که فرد دیگری ترجمه کرده است باز مجدد ترجمه کنیم؟!!
ترجمه داری با هدف استفاده از ترجمه های آماده و کاهش هزینه های ترجمه در ایران راه اندازی شد.